DRIMAGINE - Moduły specjalizacyjne


DRIMAGINE - MODUŁY SPECJALIZACYJNE Dwumiesięczne kursy specjalizacyjne, wieczorowe (zajęcia odbywają się w tygodniu lub weekendowo) obejmują 80 godzin szkoleń praktycznych. Rekrutacja na ten typ szkoleń organizowana jest przez cały rok. Start szkoleń następuje w momencie zebrania grupy osób zaintersowanych danym modułem. Kursy są dobrane na podstawie najbardziej popularnych kierunków i trendów na rynku grafiki i animacji 3D. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Lista kursów specjalizacyjnych: 0. Kurs startowy z podstaw 3D – 10 godzin (w grupach od 4 do 10 osób) – 2 dni nauki 1. Modelowanie 3D / Rysunek / Rzeźba / Sculpting 3D – 80 godzin - kurs z reguły realizowany w 2 miesiące - 40 godzin zajęć w miesiącu. 2. Animacja 3D / Character Setup / Reżyseria / Animatiki – 80 godzin - kurs z reguły realizowany w 2 miesiące - 40 godzin zajęć w miesiącu. 3. VFX / Dynamika symulacje FX / Rendering / Compositing – 80 godzin - kurs z reguły realizowany w 2 miesiące - 40 godzin zajęć w miesiącu. 4. Game Development - w oparciu o silnik Unreal Engine 4 oraz programy Autodesk Maya, Mudbox oraz SideFX Houdini - kurs z reguły realizowany w 2 miesiące - 40 godzin zajęć w miesiącu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Opłaty: Cena za kurs specjalizacyjny – moduł 0 – kurs startowy 3D – 500 zł (w grupach od 1 do 10 osób) oraz (wpisowe 300 zł) Cena za kursy specjalizacyjne – moduły 1- 4 – od 1200 – do 1600 zł miesięcznie* (w grupach od 4 do 6 osób) + (wpisowe 500 zł) *Dla studentów i absolwentów uczelni z grupy WSB-NLU / CloudA przewidziana zniżka 10% w opłacie czesnego. Podane przedziały cenowe zależą od ilości osób w grupie.