Houdini 17.5


Jako pierwsza placówka edukacyjna w Polsce mamy przyjemność korzystać i szkolić kursantów w oparciu o oprogramowanie SideFX Houdini 17.5 Oprogramowanie to zdobywa coraz wiekszą popularność na rynku efektów wizualnych oraz tworzenia dynamiki i symulacji VFX - https://www.sidefx.com/filmtv/