REKRUTACJA 2016

Zgodnie z preferencjami słuchaczy i trendem rynkowym skróciliśmy kurs DRIMAGINE do jednego roku z możliwością przedłużenia do 1.5 roku, w celu realizacji filmów grupowych. Dodatkowo zostały opracowane 3 szkolenia specjalizacyjne z wiodących kierunków grafiki i animacji 3D.

W tym roku czekają na Was następujące warianty szkoleniowe:

I - Szkolenia DRIMAGINE zaoczne ( roczne ) - lokalizacja - Warszawa ( dotychczasowa siedziba szkoły - ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa / Miedzeszyn)
II - Szkolenia wieczorowe ( dwa miesiące ) moduły specjalizacyjne - lokalizacja - Warszawa ( dotychczasowa siedziba szkoły - ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa / Miedzeszyn)
OPŁATY (czesne):
Szkolenia zaoczne roczne – 900 zł miesięcznie - ( wpisowe 500 zł )

Cena za moduł 0 – kurs startowy 3D – 500 zł ( w grupach od 2 do 10 osób) (wpisowe 300 zł)

Cena za moduł specjalizacyjny miesięcznie – od 1200 – do 1600 zł ( w grupach od 2 do 6 osób) ( wpisowe 500 zł )

* Czesne płatne do 10-tego każdego miesiąca*
* Dla studentów i absolwentów uczelni z grupy Porozumienie Uczelni FUTURUS przewidziana zniżka 10% w opłacie czesnego*

Po zakończonym udziale w szkoleniach rocznych otrzymają Państwo certyfikat Akademii Animacji 3D DRIMAGINE, dyplom MMC Brainville oraz Autodesk, które to umożliwią Państwu zdobycie wysokiej pozycji na rynku pracy w zakresie animacji 3D i efektów wizualnych lub gier komputerowych. Po pierwszym semestrze najlepsi słuchacze mają szansę na zdobycie stypendiów, które będą pokrywać nawet do 100% czesnego. Dla słuchaczy, którzy chcieliby zakończyć szkolenia stworzeniem filmu grupowego istnieje możliwość kontynuowania szkoleń na trzecim semestrze przeznaczonym na realizację filmu.

Szkolenia 1-roczne zaoczne (10 miesięcy nauki) będą obejmować ponad 540 godz. szkoleń w tym wykłady i ćwiczenia praktyczne. Będzie to intensywny kurs zawodowy, również z możliwością wyboru 1 lub większej ilości modułów specjalizacyjnych w trakcie. Lokalizacja: Warszawa

Lista Modułów specjalizacyjnych:
0. Kurs startowy z podstaw 3D - 10 godzin (w grupach od 2 do 10 osób)
1. Modelowanie 3D / Rysunek / Rzeźba / Sculpting 3D - 80 godzin każdy
2. Animacja 3D / Character Setup / Reżyseria / Animatiki - 80 godzin każdy
3. VFX / Dynamika symulacje FX / Rendering / Compositing - 80 godzin każdy

Harmonogram szkoleń rocznych:

SEMESTR I październik 2016 – luty 2017
SEMESTR II marzec 2017 – lipiec 2017

Moduły specjalizacyjne – wieczorowe  – 2 miesiące nauki, (zajęcia w tygodniu) będą obejmować  80 godzin szkoleń prkatycznych. Będzie to kurs specjalizowany przeznaczony dla osób zaawansowanych w grafice i animacji 3D zainteresowanych rozwojem w wybranej specjalizacji. Lokalizacja: Warszawa

Harmonogram szkoleń modułów specjalistycznych:

Szkolenia i rekrutację na moduły specjalizacyjne prowadzimy cały rok. Zajęcia prowadzone są w grupach od 4 do 6 sób.

Kandydaci starający się o przyjęcie do szkoły to osoby, które:

 • Mają ukończone 18 lat
 • Pasjonują się animacjami 3D
 • Posiadają możliwie podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie animacji 3D (grafiki komputerowej)
 • Pragną poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę w zakresie nowoczesnej animowanej grafiki 3D
 • Wiążą swoją zawodową przyszłość z grafiką komputerową a w szczególności z animacją 3D
 • Poprzez grafikę komputerową różnych typów zamierzają wyrażać kunszt artystyczny
 • Chcą zdobyć warsztat doświadczeń niezbędny do pracy w branży multimedialnej
 • Przygotowani są na intensywne studiowanie

REKRUTACJA TRWA  i składa się z dwóch etapów:

ETAP I:
FORMULARZ REKRUTACYJNY – (na stronie należy wybrać Kurs jako rodzaj studiów, Akademia Animacji 3D DRIMAGINE jako kierunek studiów oraz wybrany tryb studiów).
Pobranie i wypełnienie formularza aplikacyjnego, wydrukowanie deklaracji oraz złożenie podpisu w wyznaczonym miejscu.
POBIERZ FORMULARZ – Rejestracja online

ETAP II:

PORTFOLIO lub ESEJ:

Przygotowanie portfolio kandydata (10-15 najlepszych prac z grafiki 3D/2D, animacji, sztuki plastycznej, fotografii).
Dla kandydatów, którzy nie mają portfolio w wyżej wymienionym zakresie przewiduje się utworzenie grupy początkującej. Kandydaci ci proszeni są o przygotowanie eseju: „Dlaczego to ja powinienem studiować w DRIMAGINE i jak ta sytuacja może wpłynąć na moją przyszłość”

Przygotowanie kompletu materiałów:

 • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny
 • płyta CD-R/DVD z portfolio kandydata lub esej
 • świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia szkoły średniej (wystarczy kopia oryginału)
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
 • dowód opłaty rekrutacyjnej w wysokości 500 zł  (opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna). Tytuł przelewu: DRIMAGINE_IMIE_NAZWISKO

*Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zebranie 20-osobowej grupy słuchaczy


Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 1: parser error : Start tag expected, '<' not found in /home2/drimage/public_html/school/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 262

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Not Found <br /><a href="http://www.facebook.com/">Back to Facebook.</a> in /home2/drimage/public_html/school/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 262

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home2/drimage/public_html/school/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 262

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/drimage/public_html/school/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 263