Moduły specjalizacyjne

KURSY SPECJALIZACYJNE

Dwumiesięczne szkolenia specjalizacyjne, wieczorowe (zajęcia odbywają się w tygodniu) obejmują 80 godzin szkoleń praktycznych.

Moduły są dobrane na podstawie najbardziej popularnych kierunków i trendów na rynku grafiki i animacji 3D. Szkolenia odbywają się przez cały rok i ich rozpoczęcie uzależnione jest od liczby osób zapisanych na dany moduł.

Rekrutuj teraz!

Klik!

Lista kursów specjalizacyjnych:

 • Kurs startowy z podstaw 3D – 10 godzin (w grupach od 4 do 10 osób) – 2 dni nauki
 • Modelowanie 3D / Rysunek / Rzeźba / Sculpting 3D – 80 godzin każdy
 • Animacja 3D / Character Setup / Reżyseria / Animatiki – 80 godzin każdy
 • VFX / Dynamika symulacje FX / Rendering / Compositing – 80 godzin każdy

Harmonogram szkoleń modułów specjalistycznych:

Szkolenia i rekrutację na moduły specjalizacyjne prowadzone są przez cały rok. Zajęcia odbywają się w grupach od 4 do 6 osób.

Opłaty:

 • Cena za kurs specjalizacyjny – moduł 0 – kurs startowy 3D – 500 zł (w grupach od 4 do 10 osób) (wpisowe 300 zł)
 • Cena za kursy specjalizacyjne – moduł 1 – 3 – od 1200 – do 1600 zł  miesięcznie* (w grupach od 4 do 6 osób) (wpisowe 500 zł)

*Dla studentów i absolwentów uczelni z grupy Porozumienie Uczelni FUTURUS przewidziana zniżka 10% w opłacie czesnego. Podane przedziały cenowe zależą od ilości osób w grupie.

ZASADY REKRUTACJI NA DWUMIESIĘCZNE KURSY SPECJALIZACYJNE:

ETAP I:

Pobranie i wypełnienie formularza aplikacyjnego, deklaracji oraz złożenie podpisu w wyznaczonym miejscu.
POBIERZ FORMULARZ – Rejestracja online

W FORMULARZU REKRUTACYJNYM należy wybrać:

 • Miejsce rekrutacji – Warszawa Wawer;
 • Rodzaj oraz kierunek studiów – Akademia Animacji 3D DRIMAGINE;
 • Tryb studiów – Moduł specjalizacyjny (kursy dwumiesięczne, wieczorowe).

ETAP II:

PORTFOLIO lub ESEJ:

Przygotowanie portfolio kandydata (10-15 najlepszych prac z grafiki 3D/2D, animacji, sztuki plastycznej, fotografii).

Dla kandydatów, którzy nie mają portfolio w wyżej wymienionym zakresie przewiduje się utworzenie grupy początkującej. Kandydaci ci proszeni są o przygotowanie eseju: „Dlaczego to ja powinienem studiować w DRIMAGINE i jak ta sytuacja może wpłynąć na moją przyszłość.”

ETAP III:

PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW:

 • Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny;
 • Płyta CD-R/DVD z portfolio kandydata lub esej;
 • Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia szkoły średniej (wystarczy kopia oryginału);
 • Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu;
 • Dowód opłaty rekrutacyjnej w wysokości 500 zł bądź 300 zł w zależności od wybranego kursu (opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna).

Tytuł przelewu: DRIMAGINE_IMIE_NAZWISKO.

Wszystkie kursy prowadzone są w siedzibie Akademii Animacji DRIMAGINE, mieszczącej się przy ul. Szachowej 1 w Warszawie Miedzeszyn.

Kandydaci starający się o przyjęcie do szkoły to osoby, które:

 • Mają ukończone 18 lat;
 • Pasjonują się animacjami 3D;
 • Posiadają możliwie podstawową wiedzę w zakresie animacji 3D (grafiki komputerowej);
 • Pragną poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę w zakresie nowoczesnej animowanej grafiki 3D;
 • Wiążą swoją zawodową przyszłość z grafiką komputerową, a w szczególności z animacją 3D;
 • Poprzez grafikę komputerową różnych typów zamierzają wyrażać kunszt artystyczny;
 • Chcą zdobyć warsztat doświadczeń niezbędny do pracy w branży multimedialnej;
 • Przygotowani są na intensywne studiowanie.

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 1: parser error : Start tag expected, '<' not found in /home2/drimage/public_html/school/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 262

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Not Found <br /><a href="http://www.facebook.com/">Back to Facebook.</a> in /home2/drimage/public_html/school/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 262

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home2/drimage/public_html/school/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 262

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/drimage/public_html/school/wp-content/plugins/soslider-social-slider/handlers/facebook/init.php on line 263